Wat is Feng Shui?

Feng Shui is een oude Chinese filosofie die al meer dan 3000 jaar beoefend wordt. Feng Shui gaat over hoe je gevoel en je geluk beïnvloed worden door je omgeving. Het gaat uit van energiestromen tussen alles en iedereen en hoe die stromen positief beïnvloed kunnen worden. In het oude China waren de boeren al bezig om op basis van de natuurwetten te bepalen welk stuk land het meest vruchtbaar was. Waar konden ze hun oogst het beste planten om het zo goed mogelijk te laten groeien? Ook in deze tijd ontdekken steeds meer mensen dat Feng Shui een hele belangrijke impuls kan geven aan je persoonlijke groei.
Je hoeft Feng Shui niet te begrijpen om het te ervaren. Goede Feng Shui voel je gewoon. Je bent vast wel eens een huiskamer of andere ruimte binnengestapt, waar je je ogenblikkelijk op je gemak voelde. Een plek waarin alles gewoon klopt, een plek waar je tot rust kwam.


Hoe werkt Feng Shui?
De basis van Feng Shui is dat de levensenergie (Chi) in jouzelf en jouw omgeving vrij kan stromen.
Deze Chi manifesteert zich via vijf elementen, net zoals in de natuur:

 

Hout

 

Vuur

 

Aarde

 

Metaal

 

Water

< Klik op de afbeelding om te vergroten

Bij Feng Shui gaat het erom, dat al deze elementen in voldoende mate aanwezig zijn in jouzelf en je omgeving én dat ze met elkaar in balans zijn. Niet te veel en niet te weinig. Dat ze elkaar voeden en niet leegzuigen. Je kunt het vergelijken met acupunctuur: wanneer er blokkades zitten in de energiebanen in je lichaam(meridianen), dan krijg je (fysieke) klachten en kun je niet meer lekker functioneren. Zo is het bij Feng Shui ook: wanneer er verstoringen in de energiebanen in jouw huis zitten en de 5 elementen niet met elkaar in balans zijn, dan zul je dit ervaren als een soort ondefinieerbare disbalans of ‘geen goede flow’ op een aantal gebieden in je leven (b.v. slecht slapen, te weinig werk, mislukte relaties etc.). Door het verplaatsen van meubels, het gebruik van andere kleuren en materialen of bijvoorbeeld een interne verhuizing kunnen deze blokkades opgeheven worden. Hierdoor wordt de positieve Chi weer geactiveerd en de negatieve Chi geneutraliseerd. Het doel van een Feng Shui Ruimte Analyse is dus om jouw omgeving zo in te richten dat de levensenergie ieder gebied in jouw huis, lijf en leven zo goed mogelijk kan bereiken en niet wordt geblokkeerd of weggezogen.

Je woning of bedrijf laten analyseren?
Een uitdaging, ja zeker! Maar ook heel leuk en inspirerend.
Door opnieuw en met andere ogen naar jouw woning, woonomgeving, jouw bedrijf, jouw werkplek of werkomgeving te kijken krijg je nieuwe inzichten. Kleine aanpassingen kunnen de grootste veranderingen in gang zetten en zo een betere ondersteuning bieden in alle facetten die zich in het leven of het werken aandienen.

Alle belangrijke levensgebieden van een woning of bedrijf worden geanalyseerd aan de hand van de plattegrond. Hierdoor ontstaat er inzicht in de stroom van levensenergie. Je ontdekt de mogelijkheden van ruimtes en hoe ze het beste in te richten zijn zodat de levensenergie het beste benut en voelbaar kan worden.

De resultaten van de Feng Shui Ruimte Analyse worden besproken, uitgelicht en vertaald naar de interieur wensen. In het advies vind je kleur-, en materiaalgebruik terug en adviezen voor het (her)plaatsen van meubels. Ook vormen en verhoudingen worden meegenomen en er wordt eventueel een advies voor het gebruik van edelstenen gegeven. Alles wordt helder uitgelegd en de toepassingen hiervan worden beschreven.

Met al deze nieuwe inzichten kun je aan de slag desgewenst met ondersteuning van Tijd voor Jou of een Interieur bedrijf dat bij je past. Maak een afspraak voor een Feng Shui Ruimte Analyse en ontdek wat je in jouw huis allemaal kunt doen om het optimaal te benutten voor jouw welzijn. Richt je woning of bedrijf zo in dat het je in alle levensfacetten ondersteunt en maak van jouw huis een Thuis voor Jou…

Tijd voor jou, Feng Shui