Visie

Ik behandel vanuit een holistische visie: ik zie de mens als een samenhangend geheel van lichaam, geest, emoties en gedachten. Het één kan niet zonder het ander en de verschillende aspecten beïnvloeden elkaar onderling. Ik ga ervan uit dat lichaam en geest dus verband houden met elkaar en dat klachten in ons lichaam een uitdrukking kunnen zijn van iets in ons hoofd.

Iedereen weet dat je lichamelijk last kan krijgen van stress, denk maar aan pijn in je nek of schouders en hoofdpijn. Ons lichaam kan ook geblokkeerd raken door emoties zoals woede, verdriet, angst of pijn.

Een behandeling bij Tijd voor Jou... leert je weer te luisteren naar je lichaam. Het helpt je om bewust te worden van de boodschap die je lichaam jou wil geven en zo een helingsproces in gang te zetten.

Ik nodig je tijdens een behandeling uit om in het hier en nu te zijn, Bewust te Zijn. Als je je lichaam weer de ruimte geeft, heeft dan als vanzelf ook een positieve invloed op je geest. Door de aandacht die in elke aanraking ligt, krijg je tijdens een behandeling alle ruimte om de ontspanning in het betreffende gebied te voelen. Er is tijd om te kijken wat er leeft in je lichaam en je hoofd. Of je van die tijd en ruimte gebruik maakt, is geheel aan jou.

Het is Tijd voor Jou….